מאמרים מרתקים

מצפה נמרוד, החלום שהפך למציאות

https://www.youtube.com/watch?v=9Iq6hwKM_7A