הספד לנמרוד – חגי קמרט

Date

לא הייתי קורא לזה שיר
זה הספד והספד שבא מהזעזוע שפקד אותי אז
לא יכולתי אלא לכתוב

הספד לנמרוד

השמים הפכו פניהם מבושה
והארץ נחבאה בין קמטיה.
ואתה,
כה יפה ואציל
נוכח שניהם
דומם.
ואין לך אנה נדוד, ואין לך אנה לכת.
כי סגרו אפיקים עורקיהם אליך
קדוש בחולות
מלאך שותק.

ועצרו כוכבים מול פניך, לכת,
ואתה עוד נער
צעיר עוד מלכת.

כי מנה
שעון החול
פעימותיו
עד
עשרים ותשע
מנה ועצר.
על שום מה ולמה, ילד
על שום מה?
לא נדע
דבר…

כאן,
תשקוט הארץ והשמים דום
רק,
ייאוש יכרסם בכאב לבנו
עד תום.

More
articles