מאמרים מרתקים

וונדליזם במצפה נמרוד. כתבתו של רובי המרשלג מתוך 'מבט'