נמרוד \ מאת – רועי עפרון

Date

נמרוד \ רועי עפרון
7.6.09

לזכר נמרוד שגב שנפל במלחמת לבנון השנייה

אתה אומר לי, נסגרה עוד דלת
אתה זוכר כמה דלתות כבר נסגרו לי בחיים
אתה אומר לי, תמהר, נגמר הדלק
ועוד מעט אתה הולך לפגוש את אלוהים.
ובכל זאת עוד ממשיכים, ממלחמה למלחמה
מה לעשות שההווה הוא לא תמיד ורוד,
מזל שיש תמיד למי, מזל שיש תמיד למה
אולי נזרוק את הרובה, אולי נמרוד.
אתה אומר, האיש ההוא, ומתכוון ודאי אליך
תיבות הדואר מתחילות להתמלא,
אתה אומר, הם לא יראו, הם לא ראו גם לפניך
עלה נושר ועוד עלה ועוד עלה.
ובכל זאת נתחיל ללכת, מה יש לנו עוד להפסיד
נלחמנו כבר, אם נילחם ודאי נשרוד,
כבשנו רכס ועוד רכס, צבענו אבנים בסיד
ואם עוד לא ויתרנו, מקסימום נמרוד.
מקסימום נמרוד, האם אתה שומע
אנחנו כאן, פצועים וחזקים,
אם קר בלילה, יש אפוד, ואם עצוב, אז יש קמע
ואם צריך קצת לחכות, אז מחכים.
אתה אומר לי, נסגרה עוד דלת
מאה דלתות כבר נסגרו, אולי יותר,
אתה אומר לי, כאן תפנה, לפי השלט
חידות רבות עוד מחכות להיפתר.
ובכל זאת, אני נוסע בין הבהובי הפנסים
אתה אומר לי, הוא חסר לנו מאוד,
ומכיוון שלא נוריד עוד רכבות מהפסים
נצעק חזק יותר, אולי פשוט נמרוד.

More
articles