מאמרים מרתקים

מצפה נמרוד, החלום שהפך למציאות

הסרטון שמדבר בפני עצמו: