שיוך בתים ב-1938

Date

רשימת בתי המושבה ראש פינה* (הקלדה על פי מסמך מקורי שנמצא בתחתית רשימה זו – נאמן למקור)

מספר
הבית שם פרטים

1 היקב נבנה ע"י הפיק"א בשנת …….. בשביל תעשיית יין ונעזב אחרי שנים אחדות. נהפך לבית אריזה של טבק בשנת 1922, נעזב שוב ב-1933, ועתה נמסר ע"י ועד המושבה לפלוגת בית"ר.
2 בריכה בשביל השקאת הבהמות, נבנה ע"י האיק"א בשנת 1900.
3 צריף שנבנה ע"י הפקידות בשביל פועלי בית החרושת למשי בשנת 1899. אחרי שנסגר בית החרושת הצריף נמסר, בזמנו, למשפחות שונות של ספרדים, כעת גרים 2 משפחות של ספרדים (סלים) שלום גורבני ויעקב גורבני, יותר מ-20 שנה.
4 מרדכי וידנפלד גרשון גולדמן עבר למרדכי וידנפלד.
5 יצחק בוקששטר פ. ל. בוקששטר אביו עבר ליצחק בוקששטר.
6 שלח רוטנברג מאביו אברהם רוטנברג.
7 יהודה ברנשטיין מאביו מרדכי ברנשטיין.
8 יצחק עפרון דניאל שנידר (עבר ליסוד המעלה) נקנה ע"י יצחק עפרון.
9 חיים שלום שניידר חנך ברגמן עבר לחיים שלום שניידר.
10 יעקב אוקין צבי בנדל – נקנה ע"י ירקוני – ונמסר לאוקין גיסו.
11 יעקב בלום מהמתישבים הראשונים.
12 מאיר שוורץ יוסף וידנפלד עבר לפיק"א – עבר למאיר שורץ.
13 אלמנת מנדל ברגמן מהראשונים.
14 אלמנת זאב בלום מהראשונים.
15 ירקוני דוד קנה מישראל גולדנברג.
16 דוד קוסבינר קנה מדוד קטר.
17 משה בלום נבנה בשבילו.
18 שמואל כץ נבנה בשבילו.
19 אליעזר קוסבינר בנימין בלום עבר למקובר נמכר לפיק"א נמסר לאליעזר קוסבינר.
20 אלמנת יעקב זאב בלום נבנה בשביל מורה, נמסר למוטל כץ, נמסר לפיק"א, נמסר לברוך גולדרינג, נקנה ע"י אברהם רוזנבלט (יחד עם האכרות) ואח"כ לזאב בלום.

מספר הבית שם פרטים
21 השוחט נבנה בשביל השוחט.
22 אלמנת יעקב זאב בלום דוד שוב עבר ליעקב זאב בלום.
23 אהרון רסקין נבנה בשביל הרוקח, ונמסר לו ע"י הפיק"א.
24 בית המרקח נבנה בשביל בית המרקחת.
25 אלמנת יוסף גוטפריד ברוך זילברמן עבר ליוסף גוטפריד.
26 יום טוב רוזנפלד מאביו משה רוזנפלד.
27 מרדכי פרידמן נבנה בשבילו.
28 צבי דרקסלר המגרש והבית פרטי (בנה על חשבונו).
29 י. דוברובין המגרש של הפקידות. הבית בנה אהרון ברוכשטיין ומכר ליצחק דוברובין.
30 יורשי אפרים דוברובין מלך כץ עבר ליואב דוברובין, עבר לבני אפרים דוברובין, עבר לבניו.
31 י. רובינשטיין קבל מאביו.
32 יהודה כץ הבית נבנה בשביל הפקידות של ב"ח למשי, ונמסר לשמואל הורביץ, עבר ליהודה כץ.
33 פ.י.ק.א. נבנה ע"י הפקידות ונמסר לרב, כעת גרה הבת של הרב, שרה זילברמן.
34 פ.י.ק.א. נמסר בשביל מורי בית הספר, כעת גר מנהל(?) בית הספר.
35 דוד אסא נבנה ע"י הפקידות, בשביל בית צבורי, ונמסר לאסא, במקום הבית שלו b78, שהחזיר לפיק"א מסיבת סכנת מפולת. הבית b78, נקנה ע"י מדינאל בנדל.
36 שרה קטר בית הפקידות, נבנה בשביל פקידים ועובדי בית חרושת למשי, נעזב, ונמסר בזמנו לדוד קטר.
37 ישראל הוברמן נבנה בשביל רופא במושבה, היה אחר כך חלק מבית העריגה של ב"ח, נעזב ונמסר למיכאל הוברמן, ולבנו ישראל הוברמן.
38 יצחק גרינברג מאביו מיכאל גרינברג.
39 יצחק בלום בנו בשבילו.
40 יעקב ויצחק רוטנברג מאביהם ראובן רוטנברג.

מספר הבית שם פרטים
41 שכנא(?) סלומון נבנה בשבילו.
42 אלמנת אברהם ברזילי נבנה בשביל אלטר גרבובסקי, נמסר לפיק"א, נמסר לאברהם ברזילי.
43 משה בוקששטר נבנה בשבילו.
44 מ. ברוכשטיין נבנה בשביל שמעון גולדנברג מכר לצבי סכין(?) ונמכר למוניש ברוכשטיין
45 אלמנת שמואל הורביץ נבנה בשבילו.
46 י. גולדשטיין נבנה בשביל בית חולים, ונמסר לחיים הרש לוין, חמו של ישראל גולדשטיין, והוסיף ע"י הבית צריף בשביל טחנת-קמח.
47 אלמנת מנחם גרבובסקי הבית היה ברשות לייב לרנר ונמסר למנחם גרבובסקי.
48 משה לייב גרבובסקי קבל את המגרש מאמו אלמנת מנחם גרבובסקי ובנה בכספו את הבית הן (?) שתי קומות. (חנות(?) ובתי-דירה).
a49 אהרון וינשטיין חלק מבניני יעקב גרבובסקי, עבר לפיק"א ונמסר לו.
49b יוסף קלר חלק מבניני יעקב גרבובסקי, עבר לפיק"א ונמסר לו.
c49 שמואל גולדשטיין חלק מבניני יעקב גרבובסקי, עבר לפיק"א ונמסר לו.
50 אהרון וינשטיין בנה את הבית בכספו, על אדמת פיק"א.
51 אהרון וינשטיין בנה את הבית בכספו, על אדמת פיק"א.
52 משה פרידמן בנה את הבית בכספו, על אדמת פיק"א.
53 אלמנת שלמה פרידמן בנה את הבית בכספו, על אדמת פיק"א.
54 פ.י.ק.א. מבניני יעקב גרבובסקי.
55 פ.י.ק.א. (16 חדרים) מבניני יעקב גרבובסקי הושכר(?) לתושבים ע"י פיק"א.
56 מנחם זרחיה צריף של פח, שהקים בכספו, על אדמת פיק"א.
57 יוסף וינשטיין מאביו אהרון פיינשטיין.
58 שמעון קלר נבנה בשבילו.

מספר
הבית שם פרטים

59 יצחק זרחיה חנות, בנה בכספו, על מגרש שקנה מאהרון קלר.
60 אלמנת חיים דב פלדמן נבנה ע"י הפקידות בשביל ב"ח למשי, ונמסר לח.ד. פלדמן לאחר שבית החרושת נסגר.
61 בריכה נבנה בתור בריכה בשביל ב"ח למשי והתבטלה.
62 פ.י.ק.א. ברשות ועד המושבה, משמש מחסן לטבק. (ע"י זה נבנה צריף פח ע"י הצבא – ב-1936)
63 פ.י.ק.א. צריף פח, נמסר לועד המושבה בשביל בית הועד.
64 פ.י.ק.א. נמסר לועד המושבה בשביל בית העם, כעת מחסן תבואות של הקואופרטיב. – נבנה בשביל בית חרושת למשי.
65 פ.י.ק.א. נמסר בשביל הדאר. נבנה בשביל בית חרושת למשי.
66 אהרון קלר נבנה בשבילו.
67 בן-אריה יהושע נבנה בשבילו.
68 פ.י.ק.א. גן ילדים. (נקנה מיהודים מצפת, יחד עם האדמה – הגן).
69 פ.י.ק.א בית-הספר. נבנה בשביל ב"ס ע"י הפקידות.
70a b70 פ.י.ק.א. צריף פח, שהקימה הפיק"א ב-1929 בשביל הצבא האנגלי, ובשנת 1936 העבירו אותו למקום אחר, ע"י בית העם.
71 פ.י.ק.א. בית הפקידות.
72 פ.י.ק.א. בית הפקידות (כעת מחלקה לחקירת המלריה שע"י האוניברסיטה בהנהלת ד"ר מר).
73 פ.י.ק.א. בית הרופא של המושבה.
74 פ.י.ק.א. בית הפקידות – כעת משרד של החולַה.
75 בית הכנסת
76 יוסף פרידמן נבנה בשבילו.
77a אלמנת אהרון פינשטיין בית נחום קליסקר, עבר לפיק"א, עבר לאלמנת פינשטיין.
b77 יצחק זרחיה בית זלמן גרבובסקי, עבר ליצחק זרחיה.

מספר הבית שם פרטים
78 חיים יוסף קוסבינר בית ברוך גולדרינג, עבר לפיק"א עבר לח.י. קוסבינר.
78 פ.י.ק.א. בית דניאל בנדל, עבר לדוד אסא, נמסר לפיק"א. (גרים "ביתרים").
79 בריכה נבנתה ע"י הפיק"א ב-1926.
80 אלמנת אריה שפינר הבית נקנה יחד עם אדמת המושבה ב-1888, תוקן ונמסר לאריה בלום, לפיק"א, ולא. שפינר.
81 יעקב בנדל הבית נקנה יחד עם אדמת המושבה ב-1888, תוקן ע"י הפיק"א ונמסר למיכאל גרינברג, נמסר ליעקב בנדל. (לאחר שבנו לגרינברג בית למטה).
82 הרחוב העליון צד מערבי.
כל הבתים בנויים מחוברים אחד לשני, חוץ מסימטא המפרידה באמצע.
שמות הבעלים לפי סדר הבתים מדרום לצפון:
לכל האנשים הנ"ל ישנה רק זכות.
h. רבקה מזרחי
g. פנחס מזרחי פ.י.ק.א. בית של משה רוזנפלד, עבר לפיק"א ונמסר לר. מזרחי
סמטא

f. צבי פרידמן

פ.י.ק.א. בית יעקב זאב בלום, עבר לפיק"א, ונמסר לצ. פרידמן.
e. שלום לוי בית דב שנידר עבר לפיק"א, לשלום לוי
d. תופיק לוי בית גרשון גולדמן-, עבר לפיק"א ונמסר ל. לוי.
c. שלום לוי בית שמש בית הכנסת, עבר לפיק"א, ונמסר לש. לוי.
b. שלום לוי בנה בכספו על מגרש הפיק"א.
a.חנות בשר של הועד נבנה ע"י הועד.
83 הרחוב העליון צד מזרחי.

כל הבתים בנויים מחוברים אחד לשני.
שמות הבעלים לפי סדר הבתים מדרום לצפון:
לכל האנשים הנ"ל ישנה רק זכות.
p. מאיר שורץ

פ.י.ק.א. קיבל מפיק"א (ובנה שביל הפקידות).
מאיר שורץ. בית דוד בוקששטר, עבר לפיק"א, ונמסר לו.
מאיר שורץ. בית ישראל גולדנברג, עבר לפקידות ונמסר לשורץ, כעת חנות.
n. מאיר שורץ בית יעקב זאב בלום, נמסר למוטל ברנשטיין, ונמסר לפיק"א, נמסר לשורץ.
מספר הבית פרטים
m. נסים מזרחי

פ.י.ק.א. בית פישל רובינשטיין, עבר לפיק"א, נמסר לנסים מזרחי.
l. נסים מזרחי בית ברוך גולדרינג, עבר לפיק"א, ונמסר לנסים מזרחי.
אברהם חלפן.k בית דניאל בנדל, עבר לפיק"א, ונמסר לאברהם חלפן.
i. מוניש ברוכשטיין בית שלום חלפן, עבר לפיק"א, ונמסר למוניש ברוכשטיין.
h. נסים מזרחי בית מוטל כץ, לשמש בית הכנסת, ונמסר לנסים מזרחי.
g. ישראל רוזנפלד בית חנך ברגמן, נמסר לפיק"א, ונמסר לישראל רוזנפלד.
f. אלמנת חזן בית צבי בנדל, נמסר לזלמן בנדל בנו, מכר את הזכות לאלמנת חזן.
e. אלמנת חזן בית דוד שוב, עבר לפיק"א, נמסר לאלמנת חזן.
d. מוניש ברוכשטיין בית ישראל גולדנברג, עבר לפיק"א, ונמסר למוניש ברוכשטיין.
c. חיים קורסנטה בית יוסף וידנפלד, עבר לפיק"א, נמסר לחזן, ולחותנו חיים קורסנטה.
b. זיידה סגל נמסר בתור פיצוי לנפח אליעזר לוינברג, ומכר לזידה סגל.
a. זיידה סגל נמסר בתור פיצוי לנפח אליעזר לוינברג, ומכר לזידה סגל.
84 מאיר שורץ אלטר שורץ קיבל בתור פיצויים מפיק"א ומסר לבנו מ. שורץ. (היה בית מלון).
85a מאיר שורץ

קיבל מפיק"א, הייתה אורווה של הברון.
85b פ.י.ק.א.
86 פ.י.ק.א. מחלקה של המכון לחקירת המלריה.
87 פ.י.ק.א. גן צבורי.
88 פ.י.ק.א. רפת של פר המושבה – נבנה בשנת 1937 ע"י הפיק"א.
מגרשים נוספים במושבה שאין עליהם בתים, מהאדמה הפנויה במושבה.
89 חיים שלום שניידר.
90 יוסף קלר.
91 מנחם גרבובסקי.
92 רחל הורביץ.
93 משה בוקששטר.
94 ישראל גולדשטיין (חורשה אקליפטוס).
95 משה בוקששטר.

 

 

 

 

שיוך בתים ראש פינה 1938 4 1 1938 שיוך בתים בראש פינה שיוך בתים ראש פינה 1938 2 שיוך בתים ראש פינה 1938 3 שיוך בתים ראש פינה 1938 5 שיוך בתים ראש פינה 1938 6

 

More
articles