מאמרים מרתקים

צבי רסקי

זה המאמר על צבי רסקי.

תודה רבה לכם.

להתראות.