מאמרים מרתקים

יהודה עצבה, עברית בעברית

מספר הסיפורים יהודה עצבה, מביא אנקדוטה המאפיינת את העברית הגלילית וניגונה כפי שהתפתחה במושבות הגליל בסוף המאה התשע עשרה.

המשפט המאפיין "שבעים ושבעה זבובים מסתובבים סביב החלב הלבן"