יהודה עצבה, עברית בעברית

Date

מספר הסיפורים יהודה עצבה, מביא אנקדוטה המאפיינת את העברית הגלילית וניגונה כפי שהתפתחה במושבות הגליל בסוף המאה התשע עשרה.

המשפט המאפיין "שבעים ושבעה זבובים מסתובבים סביב החלב הלבן"

More
articles