מאמרים מרתקים

אל נמרוד שלא הכרתי אך הכרתי יותר מכל

היום הכרתי את נמרוד
למרגלות הר של כאב
וגלעד בו טמון הסוד
צער ויגון לא עוד
כי במותך ציווית חיים וששון
ושלום בין ניצים ישכון
וכבשעוד יגור עם זאב
כי לטא לשוא ניגר דמך
כל עוד אהבה כאור בלב
רוקמת לה מילות המנון
כןרעיך וכן אוייבך
על פני עפרך עברו
מתוך הדממה צדו פניך
זועקות מבין רגבי עפר
אוי כמה יפות פניך
וחיוך שאין הזמן מכהה
סלעים ואבני בזלת
וגורל בחושך מקיש בדלת
לא יכסו את עיניך
כי הנך תבנית נוף מולדת

מאת: זנגריה ג'אמל